Economie Online

Pagina Web cu teorie si exercitii pentru economie

Factorii care determina cursul titlurilor de valoare pe piata secundara

  1. Raportul dintre cererea si oferta de titluri
  2. Rata inflatiei
  3. Marimea dividentului adus de actiune
  4. Situatia economici-financiara a firmei emitente
  5. Conjuctura interna si internationala
  6. Marimea ratei dobanzii de pe piata monetara

Cactiune =
V * 100 / d'
Cobligatiune =
Vg * 100 / d'

Operatii de pe piata financiara


Aceste actiuni sunt speculative deoarece atat vanzatorul cat si cumparatorul urmaresc castigul si nu detinerea titlului